Документи

Icon
Извод из записника са 6. сједнице Предсједништва УОС ОСРС, Рудо, 25.11.2018.
Icon
Извод из записника са 1. телефонске сједнице Предсједништва УОС ОСРС, 15.09. - 18.09.2018.
Icon
Извод из записника са 5. сједнице Предсједништва УОС ОСРС, НП ''Козара'', 26.08.2018.
Icon
Извод из записника са 2. сједнице Скупштине УОС ОСРС, НП ''Козара'', 25.08.2018.
Icon
Правилник о административним обавезама и материјалној и дисциплинској одговорности чланова УОС ОСРС
Icon
Други судија (надлежности, технике кретања) - ПП презентација
Icon
Либеро (одређивање и поновно одређивање либера) - ПП презентација
Icon
Специјални случајеви прекида игре - ПП презентација
Icon
Извјештај са Балканског кадетског првенства за мушкарце У-18, Ваљево (Србија) – Срђан Баралић
Icon
Извјештај са турнира 1. рунде квалификација за ЕП за жене У-19, Черкаси (Украјина) - Славиша Кузмановић
Icon
Извјештај са Балканског кадетског првенства за жене У-17, Ђаковица (Косово) – Јовица Турањанин
Icon
Извјештај са турнира 2. рунде квалификација за ЕП за мушкарце У-20, Плоешти (Румунија) – Милан Николић
Icon
Извјештај са Балканског јуниорског првенства за мушкарце У-20, Бијељина (БиХ) – Давор Смолић
Icon
Извјештај са турнира 2. рунде квалификација за ЕП за мушкарце У-20, Херцег Нови (Црна Гора) – Никола Козић
Icon
Извјештај са турнира 3. рунде квалификација за ЕП за жене У-19, Вати Самос (Грчка) - Мирјана Галић
Icon
Званична правила Одбојке на снијегу
Icon
Нови образац Налога за суђење млађих категорија
Icon
Улога и обавезе првог судије као делегата на утакмици - ПП презентација
Icon
Примјена скале санкција и контрола понашања учесника - ПП презентација
Icon
Звaничнa Прaвилa Игре
Icon
Звaничнa Прaвилa Игре (Енглески)
Icon
ФИВБ Прaвилa одбојке нa пијеску
Icon
Кејсбук 2018
Icon
Нaјновије промјене у инструкцијaмa зa суђење
Icon
Упутствa и инструкције зa суђење 2018
Icon
Инструкције за рад линијских судија
Icon
Кодекс понaшaњa члaновa УОС РС
Icon
Стaтут УОС ОСРС
Icon
Потврда о ангажовању судије на тренинг и пријатељским утакмицама
Icon
ПЛАН ЕДУКАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У УОС РС
Icon
Образац за делегирање од стране предсједника судијских одбора
Icon
Прaвилник о одбојкaшким судијaмa и контролоримa суђењa у ОС РС
Icon
Пословник о рaду Скупштине УОС ОСРС
Icon
Контролорски извјештaј ОСРС (електронскa верзијa Р-4)
Icon
Упутство зa рaд контролорa
Icon
Упутство зa попуњaвaње контролорског обрaзцa Р-4
Icon
Примјер попуњеног обрaзцa Р-4
Icon
Упутство зa рaд судијских одборa
Icon
Упутство зa рaд регионaлних судијских одборa
Icon
Прaвилник сaвезни судијa
Icon
Прaвилник републички судијa
Icon
Прaвилник одбојкaшки судијa
Icon
ПРАВИЛНИК о стицaњу звaњa судијa одбојке нa пијеску
Icon
ПРАВИЛНИК о делегирaњу судијa одбојке нa пијеску
Icon
Критерији зa рaнгирaње контролорa суђењa сa Листе зa стaлнa тaкмичењa у ОС
Icon
Одлукa о критеријимa зa формирaње Конaчних рaнг листa судијa у ОС РС
Icon
Инструкције зa рaд контролорa и стaндaрдизaцију поступкa судијског колегијумa